Ytterligare en trådgnist

Vi har investerat i ytterligare en Trådgnist, Fanuc C600 iA, kommer att installeras under januari 2017.