Om oss

Verksamhetspolicy

Med stort kundfokus och med en gedigen yrkesskicklighet levererar vi högkvalitativa produkter tillverkade i en högteknologisk miljö. Produkter med små toleranser, stor noggrannhet och dokumenterad spårbarhet kännetecknar oss. Våra kunder uppfattar oss som pålitliga, flexibla och enkla att samarbeta med. Ordning och reda genomsyrar hela vår verksamhet.

Vi värnar om miljön och strävar efter att minska vår miljöpåverkan. Vi tar stor miljöhänsyn vid inköp av material och varor och vi ställer tydliga krav på våra underleverantörer. Avfallshantering och transporter sköts på ett effektivt sätt och med stor hänsyn till miljön.

Vår arbetsmiljö präglas av engagemang, ansvarstagande och delaktighet. Vi är mångkulturella, öppna och visar respekt för varandra. Medarbetarnas goda psykiska och fysiska hälsa är av största vikt för oss och vi har stort fokus på att förhindra olyckor och tillbud.

Förebyggande arbete, riskbaserat tänkande och ständiga förbättringar kännetecknar vårt arbetssätt. Vi utvecklar kontinuerligt våra system, arbetssätt och produkter.

Vi följer de krav som ställs av lagstiftning och vår omgivning.