Generationsskifte hos Micromatic International AB

Sören Strömberg:s uppdrag som Verkställande Direktör i Micromatic International AB avslutas per den 1 juli 2021 då han går i pension efter 41 år i företaget.

Ny tillförordnad VD blir Per Nordengrim tidigare VVD med mångårig erfarenhet i företaget.